Metaltech Przyczepa Rolnicza Wywrotka DB 14 Ton - 2021

Przyczepy do przewozu zboża
Status
Cena netto
77 999 zł
95 939 zł (Brutto)
23% VAT

Offer details

Rok produkcji
2021

Skontaktuj się ze sprzedawcą

+48695912874

Prosimy powołać się na Otomotoprofi podczas kontaktu ze sprzedawcą
Zadzwoń
Wysyłaj mi powiadomienia e-mailowe o podobnych ofertach
 Drukuj

Zestawienie

Marka
Metaltech
Model
Przyczepa Rolnicza Wywrotka DB 14 Ton
Rok produkcji
2021
Otomotoprofi ID
7282803

Szczegóły techniczne

Opcje cenowe
Cena podlega negocjacji, Leasing jest możliwy

Opis

Dostępne za:
PRZYGOTOWUJEMY OFERTY POD WNIOSKI.

"METALTECH" to spółka założona w 1992 roku. Należy do czołówki polskich producentów maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Ponad 27 letnie doświadczenie znajduje odzwierciedlenie w najwyższej jakości oferowanych produktów.

Oferujemy Państwu nową przyczepę rolniczą DB 14, objętą 24 miesięczną gwarancją producenta.

POSIADAMY RÓWNIEŻ PRZYCZEPY 6/8/10/12 Ton oraz wersje LONG

* Oferujemy darmowy transport na terenie całego kraju,
* Atrakcyjne możliwości finansowania przygotowane we współpracy z Santander Leasing i Metaltech Finance,
* Najwyższą jakość naszych maszyn i wsparcie serwisowe,

Wyposażenie standardowe przyczepy (w cenie):
* pneumatyczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania firmy Knorr Bremse,
* hamulec ręczny,
* zamek centralny,
* 2 osie,
* burty ciągłe bez słupka środkowego,
* resory paraboliczne z ogranicznikiem,
* po 2 siłowniki membranowe na każdej z osi,
* instalacja elektryczna 12 V,
* siłownik hydrauliczny z zaworem odcinającym hydraulikę przy maksymalnym wychyleniu skrzyni w tył 50 stopni, na boki 45 stopni,
* otwór zsypowy w tylnej burcie + zsyp strumieniowy,
* stopnie w skrzyni ładunkowej,
* gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy,
* trójkąt dla pojazdów wolnobieżnych,
* lakierowanie skrzyni pod kolor RAL: 3002, 6001,
* grubość blachy: podłoga (4 mm), burty (2 mm),
* rama wykonana z profilu zamkniętego, śrutowana, a następnie lakierowana w podkładzie i lakierze RAL 3002,
* ucho dyszla fi 40,
* zderzak stanowiący osłonę lamp zespolonych,
* łańcuch ze spinaczami burt,
* nadstawa,
* burty niemieckiej firmy BOWA,
*błotniki za kołami tylnymi,
* kliny pod koła – 2 szt,
* opony 385/65 R22,5

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
* wersja z burtami dzielonymi i słupkiem,
* zmiana wysokości nadstawy z 600 na 800 mm,
* plandeka ze stelażem,
* obrotowy kosz koła zapasowego,
* sprężynowe wspomaganie zamykania burt bocznych/strona,
* lista zsypowa boczna/strona,
* system drzwiowy burt na stronę,
* skrzynka narzędziowa i zbiornik na wodę,
* dodatkowa drabinka do obsługi plandeki,
* listwa zsypowa tylna - na całej szerokości przyczepy,
* hamulce pneumatyczno-hydrauliczne,
* hydrauliczne otwieranie burt/stronę,
* automatyczny zaczep tylny RO 40/45, siła uciagu 24t
* automatyczny tylny zaczep Orlandi AH 38,
* zaczep tylny obrotowy Rockinger RO 810,
* zaczep tylny obrotowy Orlandi MH 31,
* zaczep tylny 05550 - siła uciągu 16 t,
* lakierowanie w kolorach wybranych przez klienta z palety RAL,
* blokada dźwigni zamków burt - zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem,
* przenośnik ślimakowy z rurą elastyczną montowany na oknie tylnym (POM Augustów - T 461 - pokaż numer telefonu - ),
* koła 385/65 R22.5 odnawiane Bandenmarkt,
* koło zapasowe 385/65 R22.5 Bandenmarkt,
* koła 385/65 R22.5 Delcora,
* koło zapasowe 385/65 R22.5 Delcora,
* koła 385/65 R22.5 Alliance + zapasowe,
* koła 560/45 R22.5 Tianli + zapasowe,
* koła 550/45 R22.5 Alliance + zapasowe

Dane techniczne:
• Ładowność techniczna: 14 000 kg
• Prędkość techniczne dopuszczalna: 40 km/h
• Masa własna: 4640 kg
• Liczba osi: 2
• Standardowe zawieszenie osi: resor paraboliczny
• Standardowy rozmiar ogumienia: 385/65 R22,5
• Maksymalny rozmiar ogumienia: 445/65 R22,5
• Długość skrzyni ładunkowej: 5000 mm
• Wysokość skrzyni ładunkowej: 800 + 600/800 mm
• Szerokość skrzyni ładunkowej: 2420 mm
• Pojemność skrzyni bez/z nadstawą: 17/19,3 m3
• Pojemność z nadstawą siatkową: 27/29 m3
• Długość całkowita: 7430 mm
• Szerokość całkowita: 2550 mm
• Wysokość platformy ładunkowej przy ogumieniu std.: 1410 mm
• Minimalna moc ciągnika współpracującego: 110 km

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo kompletną ofertę oferowanych maszyn i urządzeń, takich jak przyczepy rolnicze, objętościowe, samozbierające i budowlane; rozrzutniki obornika, urządzenia do pobierania pasz, wozy przeładowcze i samowyładowcze i wiele innych!

W razie chęci uzyskania dodatkowych informacji, negocjacji ceny i zapytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu lub wiadomość OLX.

Zamieszczone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.
Podane ceny wyrażone są w netto.
"METALTECH" is a company founded in 1992. It is one of the leading Polish manufacturers of machinery and equipment used in agriculture, construction and forestry. Over 27 years of experience is reflected in the highest quality of the products offered.
We offer you a new agricultural trailer DB 12, covered by a 24-month manufacturer's warranty.

Standard trailer equipment (included):
* pneumatic, dual-circuit braking system with automatic regulation of the braking force by Knorr Bremse,
* hand brake,
* central locking,
* 2 axles,
* continuous sides without a center pillar,
* parabolic springs with a limiter,
* 2 diaphragm actuators on each axis,
* 12 V electrical installation,
* hydraulic cylinder with a valve that cuts off the hydraulics at the maximum tilting of the box 50 degrees back, 45 degrees sideways,
* rear side chute + jet chute,
* steps in the load box,
* pneumatic, electric, hydraulic socket for the second trailer,
* triangle for slow-moving vehicles,
* varnishing the box to the RAL color: 3002, 6001,
* sheet thickness: floor (4 mm), sides (2 mm),
* frame made of a closed profile, shot-blasted, and then varnished in a primer and RAL 3002 varnish,
* drawbar eye fi 40,
* a bumper that is a cover for the complex lamps,
* chain with side clips,
* extension,
* sides of the German company BOWA,
* fenders behind the rear wheels,
* wheel chocks - 2 pcs,
* 385/65 R22.5 tires

Optional additional equipment (extra charge):
* version with split sides and a mullion,
* change the height of the extension from 600 to 800 mm,
* tarpaulin with a frame,
* rotating spare wheel basket,
* spring assisted closing the side boards / side,
* side chute list / page,
* side door door system,
* tool box and water tank,
* additional ladder to handle the tarpaulin,
* rear chute bar - across the entire width of the trailer,
* air-hydraulic brakes,
* hydraulic opening of the sides / side,
* automatic rear hitch RO 40/45, pulling force 24t
* Orlandi AH 38 automatic rear hitch,
* Rockinger RO 810 rear hitch,
* Orlandi MH 31 rotary rear hitch,
* rear hitch 05550 - tractive force 16 t,
* varnishing in the colors selected by the customer from the RAL palette,
* lock of the side lock lever - protection against accidental opening,
* screw conveyor with a flexible pipe mounted on the rear window (POM Augustów - T 461 - show the phone number -),
* 385/65 R22.5 wheels renewed Bandenmarkt,
* spare wheel 385/65 R22.5 Bandenmarkt,
* 385/65 R22.5 Delcora wheels,
* spare wheel 385/65 R22.5 Delcora,
* 385/65 R22.5 Alliance wheels + spare,
* 560/45 R22.5 Tianli wheels + spare,
* 550/45 R22.5 Alliance wheels + spare

Technical data:
• Technical load capacity: 14,000 kg
• Permissible technical speed: 40 km / h
• Own weight: 4,640 kg
• Number of axles: 2
• Standard axle suspension: parabolic spring
• Standard size of tires: 385/65 R22.5
• Maximum size of tires: 445/65 R22.5
• Length of the load box: 5000 mm
• Loading box height: 800 + 600/800 mm
• Load box width: 2420 mm
• Body capacity without / with extension: 17 / 19.3 m3
• Capacity with a mesh extension: 27/29 m3
• Overall length: 7430 mm
• Overall width: 2550 mm
• Height of the load platform with standard tires: 1410 mm
• Minimum power of the coupled tractor: 110 km

Please visit our website, where you will find a complete offer of machines and devices, such as agricultural, volumetric, self-collecting and construction trailers; manure spreaders, fodder collecting devices, loading and unloading wagons and much more!
"METALTECH" ist ein 1992 gegründetes Unternehmen. Es ist einer der führenden polnischen Hersteller von Maschinen und Geräten für die Land-, Bau- und Forstwirtschaft. Über 27 Jahre Erfahrung spiegeln sich in der höchsten Qualität der angebotenen Produkte wider.

Standard-Anhängerausrüstung (im Lieferumfang enthalten):
* pneumatisches Zweikreisbremssystem mit automatischer Regelung der Bremskraft von Knorr Bremse,
* Handbremse,
* Zentralverriegelung,
* 2 Achsen,
* durchgehende Seiten ohne Mittelsäule,
* Parabolfedern mit einem Begrenzer,
* 2 Membranantriebe auf jeder Achse,
* 12 V elektrische Installation,
* Hydraulikzylinder mit einem Ventil, das die Hydraulik bei maximaler Neigung des Kastens um 50 Grad nach hinten, 45 Grad seitwärts abschaltet;
* hintere Rutsche + Düsenrutsche,
* Schritte in der Ladebox,
* pneumatische, elektrische, hydraulische Steckdose für den zweiten Anhänger,
* Dreieck für langsam fahrende Fahrzeuge,
* Lackieren der Box auf die RAL-Farbe: 3002, 6001,
* Blechdicke: Boden (4 mm), Seiten (2 mm),
* Rahmen aus geschlossenem Profil, kugelgestrahlt und anschließend mit einer Grundierung und einem RAL 3002-Lack lackiert.
* Deichselauge fi 40,
* eine Stoßstange, die eine Abdeckung für die komplexen Lampen ist,
* Kette mit Seitenclips,
* Erweiterung,
* Seiten der deutschen Firma BOWA,
* Kotflügel hinter den Hinterrädern,
* Unterlegkeile - 2 Stk.,
* Reifen 385/65 R22.5

Optionale Zusatzausstattung (gegen Gebühr):
* Version mit geteilten Seiten und einem Pfosten,
* Ändern Sie die Höhe der Verlängerung von 600 auf 800 mm.
* Plane mit Rahmen,
* rotierender Reserveradkorb,
* Federunterstütztes Schließen der Seitenbretter / Seite,
* Seitenschachtliste / Seite,
* Seitentür Türsystem,
* Werkzeugkasten und Wassertank,
* zusätzliche Leiter für die Plane,
* hintere Rutschenstange - über die gesamte Breite des Anhängers,
* lufthydraulische Bremsen,
* hydraulische Öffnung der Seiten / Seite,
* automatische Heckkupplung RO 40/45, Zugkraft 24t
* Orlandi AH 38 automatische Heckkupplung,
* Rockinger RO 810 Heckkupplung,
* Orlandi MH 31 Drehkupplung hinten,
* Heckkupplung 05550 - Zugkraft 16 t,
* Lackieren in vom Kunden aus der RAL-Palette ausgewählten Farben,
* Verriegelung des Seitenverriegelungshebels - Schutz gegen versehentliches Öffnen,
* Förderschnecke mit einem an der Heckscheibe montierten flexiblen Rohr
* 385/65 R22.5 Räder erneuert Bandenmarkt,
* Reserverad 385/65 R22.5 Bandenmarkt,
* 385/65 R22.5 Delcora-Räder,
* Reserverad 385/65 R22.5 Delcora,
* 385/65 R22.5 Alliance Räder + Ersatz,
* 560/45 R22.5 Tianli Räder + Ersatz,
* 550/45 R22.5 Alliance Räder + Ersatz

Technische Daten:
• Technische Tragfähigkeit: 14.000 kg
• Zulässige technische Rechte: 40 km / h
• Eigengewicht: 4.640 kg
• Anzahl der Achsen: 2
• Standardachsfederung: Parabelfeder
• Standardgröße der Reifen: 385/65 R22.5
• Maximale Reifengröße: 445/65 R22.5
• Länge des Ladekastens: 5000 mm
• Ladekastenhöhe: 800 + 600/800 mm
• Ladekastenbreite: 2420 mm
• Körperbeschaffenheit ohne / mit Beschluss: 17 / 19,3 m3
• mit einer Maschenverlängerung: 27/29 m3
• Gesamtlänge: 7.430 mm
• Gesamtbreite: 2550 mm
• Höhe der Ladefläche mit Standardreifen: 1410 mm
• Leistungsleistung des gekoppelten Traktors: 110 km

Bitte besuchen Sie unsere Website, auf der Sie ein vollständiges Angebot an Maschinen und Geräten finden, z. B. landwirtschaftliche, volumetrische, selbstsammelnde und Bauanhänger. Miststreuer, Futtersammelvorrichtungen, Be- und Entladen von Wagen und vieles mehr!
Problemy z tym ogłoszeniem? Zgłoś nadużycie

Ostatnio przeglądane

Zgłoś złą jakość obrazu