Metaltech Przyczepa Rolnicza Skorupowa TS 16 18 Ton - 2021

Przyczepy do wywrotki
Status
Cena netto
94 999 zł
116 849 zł (Brutto)
23% VAT

Offer details

Rok produkcji
2021

Skontaktuj się ze sprzedawcą

+48695912874

Prosimy powołać się na Otomotoprofi podczas kontaktu ze sprzedawcą
Zadzwoń
Wysyłaj mi powiadomienia e-mailowe o podobnych ofertach
 Drukuj

Zestawienie

Marka
Metaltech
Model
Przyczepa Rolnicza Skorupowa TS 16 18 Ton
Stan
Nowy
Rok produkcji
2021
Otomotoprofi ID
7289399

Szczegóły techniczne

Opcje cenowe
Cena podlega negocjacji, Leasing jest możliwy

Opis

Dostępne za:
PRZYGOTOWUJEMY OFERTY POD WNIOSKI.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24/7 NA OLX I POPRZEZ E-MAIL.
e-mail: lawiec(małpa)

"METALTECH" to spółka założona w 1992 roku. Należy do czołówki polskich producentów maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Ponad 27 letnie doświadczenie znajduje odzwierciedlenie w najwyższej jakości oferowanych produktów.

Oferujemy Państwu nową przyczepę skorupową TS 16, objętą pełną gwarancją producenta.

POSIADAMY RÓWNIEŻ PRZYCZEPY SKORUPOWE TS 10/12/16/18/22 TON.

* Oferujemy darmowy transport na terenie całego kraju,
* Atrakcyjne możliwości finansowania przygotowane we współpracy z Santander Leasing i Metaltech Finance,
* Najwyższą jakość naszych maszyn i wsparcie serwisowe,

Wyposażenie standardowe (wliczone w cenę):
* pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania
* hydraulicznie amortyzowany dyszel
* hamulec ręczny
* 2 osie
* resory paraboliczne z ogranicznikiem
* po 2 siłowniki membranowe na każdej z osi
* okno wziernikowe na ścianie przedniej
* hydrauliczna stopa podporowa
* nadstawa 500mm
* opony 385/65 R22,5 NOWE
* felgi stalowe
* homologacja do 40 km/h
* instalacja elektryczna 12 V
* siłownik hydrauliczny z zaworem odcinającym hydraulikę przy maksymalnym wychyleniu skrzyni w tył 50 stopni
* otwór zsypowy w tylnej ścianie + zsyp strumieniowy
* stopnie w skrzyni ładunkowej
* hydraulicznie otwierana i zamykana ściana tylna
* gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
* trójkąt dla pojazdów wolnobieżnych
* lakierowanie skrzyni pod kolor RAL: 3002, 6001
* rama wykonana z profilu zamkniętego, śrutowana, a następnie lakierowana w podkładzie i lakierze RAL 3002
* obrotowe oczko dyszla fi 50
* zderzak stanowiący osłonę lamp zespolonych
* błotniki za kołami tylnymi
* kliny pod koła – 2 szt.

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)
* oś skrętna,
* system hydrauliczny wymuszonego skrętu osi skrętnych,
* dodatkowy wyładunek boczny,
* plandeka ze stelażem,
* plandeka Cramaro (nie wymaga podestu roboczego),
* pomost roboczy do obsługi plandeki,
* zmiana wysokości nadstawy z 500 mm na 700 mm,
* zmiana wysokości ściany z 1250 mm na 1700 mm,
* hamulce pneumatyczne - hydrauliczne,
* automatyczny zaczep tylny Rockinger 40/45, siła uciągu 24T,
* automatyczny tylny zaczep Orlandi AH38
* zaczep tylny obrotowy Rockinger 810, siła uciągu 20T,
* zaczep tylny obrotowy Orlandi MH31,
* zaczep tylny 05 5550,
* pompa hydrauliczna do stopy podporowej,
* wewnętrzna plandeka w skrzyni ładunkowej chroniąca rośliny okopowe przed uszkodzeniem przy załadunku,
* lakierowanie w wybranych przez klienta kolorach z palety RAL,
* skrzynka narzędziowa,
* zbiornik na wodę,
* dodatkowa drabina do obsługi plandeki z uchwytami na skorupie,
* listwa zsypowa tylna na całej szerokości skrzyni,
* kulowy zaczep oczka dyszla,
* przenośnik ślimakowy montowany na oknie tylnym - stal nierdzewna CanAgro DF o 250,
* przenośnik ślimakowy montowany na oknie tylnym - stal nierdzewna, sterowany z pilota CanAgro DF o 250,
* przenośnik ślimakowy z rurą elastyczną montowany na oknie tylnym POM Augustów T461 o 200,
* koło zapasowe 445/65 R 22,5 Advance,
* koła 560/60 R 22,5 Alliance + koło zapasowe,
* koła 600/50 R 22,5 Alliance + koło zapasowe,
* koła 650/55 R 26,5 Alliance + koło zapasowe,

Dane techniczne:
ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): 16 000
PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): 40
LICZBA OSI: 2
STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: RESOR PARABOLICZNY
STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: 385/65 R22,5
MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: 650/55 R26,5
OPCJONALNE ZAWIESZENIE OSI: HYDRAULICZNE
HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: TAK
DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 5500
SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 2200
POJEMNOŚĆ SKRZYNI BEZ/Z NADSTAWĄ (M3): 15/21
HYDRAULICZNIE OTWIERANA ŚCIANA TYLNA: TAK
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): 7500
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): 2550
KĄT WYWROTU SKRZYNI ŁADUNKOWEJ: 51
ZAPOTRZEBOWANIE OLEJU (L) Z CIĄGNIKA: 32,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): 124
HYDRAULICZNIE AMORTYZOWANY DYSZEL: TAK

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo kompletną ofertę oferowanych maszyn i urządzeń, takich jak przyczepy rolnicze, objętościowe, samozbierające i budowlane; rozrzutniki obornika, urządzenia do pobierania pasz, wozy przeładowcze i samowyładowcze i wiele innych!

W razie chęci uzyskania dodatkowych informacji, negocjacji ceny i zapytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem , lub wiadomość poprzez OLX.

Podana cena jest ceną netto.
"METALTECH" is a company founded in 1992. It is one of the leading Polish manufacturers of machinery and equipment used in agriculture, construction and forestry. Over 27 years of experience is reflected in the highest quality of the products offered.

Standard equipment (included in the price):
* pneumatic dual-circuit braking system with automatic regulation of the braking force
* hydraulically cushioned drawbar
* hand brake
* 2 axes
* parabolic springs with a limiter
* 2 diaphragm actuators on each axis
* viewing window on the front wall
* hydraulic support foot
* 500mm extension
* tires 385/65 R22.5 NEW
* steel wheels
* approval up to 40 km / h
* 12 V electrical system
* hydraulic cylinder with a hydraulic cut-off valve with the maximum tilting of the box to the rear 50 degrees
* chute in the rear wall + stream chute
* steps in the cargo box
* hydraulically opened and closed rear wall
* pneumatic, electric, hydraulic socket for the second trailer
* triangle for slow-moving vehicles
* varnishing of the box to the RAL color: 3002, 6001
* frame made of a closed profile, shot-blasted, and then varnished in a primer and RAL 3002 varnish
* rotating drawbar eye fi 50
* a bumper that is a cover for complex lamps
* fenders behind the rear wheels
* wheel chocks - 2 pcs.

Additional equipment (extra charge)
* steering axle,
* hydraulic system of forced steering of the steering axles,
* additional side discharge,
* tarpaulin with a frame,
* Cramaro tarpaulin (does not require a working platform),
* working platform to operate the tarpaulin,
* changing the height of the extension from 500 mm to 700 mm,
* change of wall height from 1250 mm to 1700 mm,
* air brakes - hydraulic,
* Rockinger 40/45 automatic rear hitch, 24T pulling force,
* Orlandi AH38 automatic rear hitch
* Rockinger 810 swivel rear hitch, 20T pulling force,
* Orlandi MH31 rotary rear hitch,
* rear hitch 05 5550,
* hydraulic pump for the support foot,
* inner tarpaulin in the load box to protect the root crops from damage during loading,
* varnishing in colors selected by the customer from the RAL palette,
* tool box,
* water tank,
* additional ladder to handle the tarpaulin with handles on the shell,
* rear chute across the entire width of the box,
* ball hitch of the drawbar eye,
* screw conveyor mounted on the rear window - stainless steel CanAgro DF o 250,
* screw conveyor mounted on the rear window - stainless steel, controlled by a CanAgro DF o 250 remote control,
* screw conveyor with a flexible pipe mounted on the rear window POM Augustów T461 by 200,
* spare wheel 445/65 R 22.5 Advance,
* 560/60 R 22.5 Alliance wheels + spare wheel,
* 600/50 R 22.5 Alliance wheels + spare wheel,
* 650/55 R 26.5 Alliance wheels + spare wheel,

Technical data:
TECHNICAL CAPACITY (KG): 16,000
TECHNICAL PERMISSIBLE SPEED (KM / H): 40
NUMBER OF AXES: 2
STANDARD AXLE SUSPENSION: PARABOLIC LOCK
STANDARD TIRE SIZE: 385/65 R22.5
MAXIMUM TIRE SIZE: 650/55 R26.5
OPTIONAL AXLE SUSPENSION: HYDRAULIC
HYDRAULIC SUPPORT FOOT: YES
BOX LENGTH (MM): 5500
BOX WIDTH (MM): 2200
BOX CAPACITY WITHOUT / WITH EXTENSION (M3): 15/21
HYDRAULICALLY OPENING BACK PANEL: YES
TOTAL LENGTH (MM): 7500
TOTAL WIDTH (MM): 2550
BODY TIPPING ANGLE: 51
OIL REQUIREMENT (L) FROM TRACTOR: 32.8
POWER REQUIREMENT (HP): 124
HYDRAULICALLY SUSPENDED DRAWBAR: YES

Please visit our website, where you will find a complete offer of machines and devices, such as agricultural, volumetric, self-collecting and construction trailers; manure spreaders, fodder collecting devices, loading and unloading wagons and much more!
"METALTECH" ist ein 1992 gegründetes Unternehmen. Es ist einer der führenden polnischen Hersteller von Maschinen und Geräten für die Land-, Bau- und Forstwirtschaft. Über 27 Jahre Erfahrung spiegeln sich in der höchsten Qualität der angebotenen Produkte wider.

Serienausstattung (im Preis inbegriffen):
* Pneumatisches Zweikreisbremssystem mit automatischer Regelung der Bremskraft
* hydraulisch gepolsterte Deichsel
* Handbremse
* 2 Achsen
* Parabolfedern mit einem Begrenzer
* 2 Membranantriebe auf jeder Achse
* Sichtfenster an der Vorderwand
* hydraulischer Stützfuß
* 500 mm Verlängerung
* Reifen 385/65 R22.5 NEU
* Stahl Räder
* Zulassung bis 40 km / h
* 12 V elektrische Anlage
* Hydraulikzylinder mit hydraulischem Absperrventil mit maximaler Neigung des Kastens nach hinten um 50 Grad
* Rutsche in der Rückwand + Bachrutsche
* Schritte in der Frachtbox
* hydraulisch geöffnete und geschlossene Rückwand
* pneumatische, elektrische, hydraulische Steckdose für den zweiten Anhänger
* Dreieck für langsam fahrende Fahrzeuge
* Lackieren der Box auf die RAL-Farbe: 3002, 6001
* Rahmen aus geschlossenem Profil, kugelgestrahlt und anschließend mit einer Grundierung und einem RAL 3002-Lack lackiert
* rotierendes Deichselauge fi 50
* Ein Stoßfänger, der die komplexen Lampen abdeckt
* Kotflügel hinter den Hinterrädern
* Unterlegkeile - 2 Stk

Zusatzausstattung (gegen Gebühr)
* Steuerungsachse,
* Hydrauliksystem der Zwangslenkung der Lenkachsen,
* zusätzliche Seitenentladung,
* Plane mit Rahmen,
* Cramaro-Plane (erfordert keine Arbeitsplattform),
* Arbeitsplattform für den Betrieb der Plane,
* Ändern der Höhe der Verlängerung von 500 mm auf 700 mm,
* Änderung der Wandhöhe von 1250 mm auf 1700 mm,
* Druckluftbremsen - hydraulisch,
* Rockinger 40/45 automatische Heckkupplung, 24T Zugkraft,
* Orlandi AH38 automatische Heckkupplung
* Rockinger 810 schwenkbare hintere Anhängerkupplung, Zugkraft 20T,
* Orlandi MH31 Drehkupplung hinten,
* Heckkupplung 05 5550,
* Hydraulikpumpe für den Stützfuß,
* innere Plane in der Ladebox, um die Wurzelfrüchte vor Beschädigungen während des Ladens zu schützen,
* Lackieren in vom Kunden aus der RAL-Palette ausgewählten Farben,
* Werkzeugkasten,
* Wassertank,
* zusätzliche Leiter zur Handhabung der Plane mit Griffen an der Schale,
* hintere Rutsche über die gesamte Breite der Box,
* Kugelkupplung des Deichselauges,
* Schraubförderer an der Heckscheibe montiert - Edelstahl CanAgro DF o 250,
* Schraubförderer an der Heckscheibe montiert - Edelstahl, gesteuert mit einer CanAgro DF o 250 Fernbedienung,
* Schneckenförderer mit einem flexiblen Rohr an der Heckscheibe POM Augustów T461 von 200,
* Reserverad 445/65 R 22,5 Voraus,
* 560/60 R 22,5 Allianzräder + Reserverad,
* 600/50 R 22,5 Allianzräder + Reserverad,
* 650/55 R 26.5 Alliance Räder + Reserverad,

Technische Daten:
TECHNISCHE KAPAZITÄT (KG): 16.000
TECHNISCHE ZULÄSSIGE GESCHWINDIGKEIT (KM / H): 40
ANZAHL DER ACHSEN: 2
STANDARD-ACHSENAUFHÄNGUNG: PARABOLISCHES SCHLOSS
STANDARDREIFENGRÖSSE: 385/65 R22.5
MAXIMALE REIFENGRÖSSE: 650/55 R26.5
OPTIONALE ACHSFEDERUNG: HYDRAULISCH
HYDRAULISCHER UNTERSTÜTZUNGSFUSS: JA
KASTENLÄNGE (MM): 5500
KASTENBREITE (MM): 2200
KASTENKAPAZITÄT OHNE / MIT VERLÄNGERUNG (M3): 15/21
HYDRAULISCH ERÖFFNUNG DER RÜCKSEITE: JA
GESAMTLÄNGE (MM): 7500
GESAMTBREITE (MM): 2550
KÖRPERKIPPWINKEL: 51
ÖLANFORDERUNG (L) VOM TRAKTOR: 32.8
LEISTUNGSANFORDERUNG (HP): 124
HYDRAULISCH ANGEHÄNGTE ZEICHNUNG: JA

Bitte besuchen Sie unsere Website, auf der Sie ein vollständiges Angebot an Maschinen und Geräten finden, z. B. landwirtschaftliche, volumetrische, selbstsammelnde und Bauanhänger. Miststreuer, Futtersammelvorrichtungen, Be- und Entladen von Wagen und vieles mehr!
Problemy z tym ogłoszeniem? Zgłoś nadużycie

Ostatnio przeglądane

Zgłoś złą jakość obrazu